Sporing

Sporing omfatter følgende delprosesser:

  • Utarbeide rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking
  • Tilbakekalle/tilbaketrekke et produkt

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer for STAND:

  • Bakgrunn for retningslinjene, hva som er målsetting, og hvem som er målgruppen
  • Lover og regler som ligger til grunn for retningslinjene, og hvordan disse er jurisik forankret
  • Hvilke krav som finnes til sporing, sporingsinformasjon og merking, og hvilke produktområder retningslinjene gjelder for
  • Hvordan interne beredskaprutiner for tilbakekalling/tilbaketrekking kan bygges opp
  • Hvilke tiltak som kan i verksettes dersom en uønsket hendelse eller krise skulle oppstå, og hvordan en vare kan spores i verdikjeden

Retningslinjene er å forstå som anbefalinger, som aktørene bilateralt må avtale om skal følges eller ikke.

×
×
LUKK