Bestilling

Prosessen er en generisk beskrivelse av noen elementer i en bestillingsprosess.
Den har fokus på samhandlingsaktivitetene mellom leverandør og distributør, eller mellom leverandør og detaljist.
Den beskriver ikke interne aktiviteter hos den enkelte aktør.

Bestilling omfatter følgende delprosesser:

 • Ordre
 • Bekrefte ordre

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

 • Ordre- og ordrebekreftelsesprosess ved bruk av EDI for leveranser fra leverandør til distributør eller detaljist, og cross-docking leveranser
 • Hvilke EDI-meldinger som skal brukes for gitte distribusjonsformer, samt frister for når disse skal sendes EDI utvekslingsavtale
 • Innhold i EDI-meldingene, og hvordan disse skal implementeres, for følgende meldinger
  • Ordre
  • Ordrekvittering
  • Ordrebekreftelse
 • Bruk av bilaterale avtaler for fordeling av holdbarhet, for produkter som omfattes av dette
 • Vurdering av leveringsevne på bestilte produkter
×
×
LUKK