Effektive lanseringer er nøkkelen til bransjevekst EN

Effektive lanseringer er nøkkelen til bransjevekst

Rammeverket «STAND011 Effektive lanseringer», som ble etablert i 2013, bidrar til å opprettholde varetrykk i butikk, redusere matsvinn og fjerne unødvendige kostnader. – I et flatt dagligvaremarked er rammeverket en viktig nøkkel til vekst, men vi er avhengige av at alle parter bruker det riktig, sier Verdikjededirektør i DLF, Thomas Weihe.

I 2012 tok Dagligvareleverandørenes forening (DLF) initiativ til en workshop med deltagere fra hele verdikjeden i dagligvarebransjen. Målsettingen var å identifisere årsaker til bransjens dårlige servicegrad. Etter en gjennomgang viste det seg at gjennomføringsevnen rundt nylanseringer var den største utfordringen, noe som ga en servicegrad på bare 80 prosent mot et ønske om 97 prosent. Workshopen konkluderte med at Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) skulle kartlegge hvordan gjennomføring av nylanseringene kunne forbedres.

STAND etablerte deretter et prosjekt som skulle følge opp dette oppdraget. Verdikjededirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Thomas Weihe, ble valgt som prosjektleder i gruppen, som ellers besto av representanter fra Nortura, Nestlé, Ringnes, Cederroth, Fjordland, Mars, COOP, ICA, REMA og Norgesgruppen/ASKO.

Thomas Weihe er Verdikjededirektør i DLF. Foto: DLF

– Resultatet ble lansert i juni 2013, da vi etablerte et eget standardisert prognoseskjema for å forenkle utvekslingen av viktig produktinformasjon mellom leverandør og kjede. Dette skulle i første omgang sikre bedre forutsigbarhet knyttet til lanseringsvolum, og i starten fokuserte vi kun på nylanseringer, forteller Thomas Weihe.

I begynnelsen utgjorde standarden et felles avtalt rammeverk som beskriver avtalte aktiviteter, prosesser og tidsfrister. Basert på evalueringer ble standarden videreutviklet i august 2015 til også å omfatte sortimentsendringer. Samtidig ble det definert to ulike typer innfasing av varer i butikk: tidsstyrt- eller beholdningsstyrt innfasing.

Prognoseportal

Dagligvarebransjens felleseide selskap, Tradesolution, ble involvert i arbeidet med å ytterligere forbedre informasjonsutvekslingen. En prognoseportal ble innført mai 2017 som en videreføring av prognoseskjemaet – en ny plattform der kjedene og leverandørene utveksler bedre kvalitetssikret produktinformasjon på en enklere måte. Prognoseportalen er koblet til andre informasjonskilder og sammenstiller informasjon om blant annet produktdata, antall butikker, sortimentskoder og prognostisert salgsvolum.

– STAND evaluerer fortløpende effektene av å bruke standarden, og vi har nå et godt rammeverk på plass som skal bidra til fulle butikkhyller, fjerne unødvendig kostnader og bedre miljønytten med tanke både på transport og matsvinn. Resultatene avhenger av at dette blir brukt riktig, og her har bransjen fortsatt forbedringspotensial. I et flatt dagligvaremarked er dette en viktig nøkkel til videre vekst, sier Thomas Weihe.

Fleksibilitet nøkkelen til suksess

Julien Kerob er Direktør Operativ Vareforsyning i Tine. Foto: Tine

Direktør Operativ Vareforsyning i TINE, Julien Kerob, har jobbet med vareforsyning i dagligvarebransjen i Norge de siste 6 årene. Han mener STAND011 standarden har gjort hverdagen for leverandørene lettere og mer forutsigbar.

– Dette er nå en tydelig prosess som forteller hvem som skal gjøre hva rundt lanseringer, slik at varene skal komme på markedet smertefritt. Dette er viktig fordi det er enkelt å bomme, enten man kommer for sent eller lanserer produkter som ikke fungerer. Det er essensielt å ha god dialog i prosessen, med tilbakemeldinger og ryddig ansvarsfordeling. Det setter STAND011 rammene for i dag, sier Kerob.

– Det beste med hele standarden mener jeg er innføring av beholdningsstyrt innfasing, og at det er noe fleksibilitet rundt lanseringsvinduene når det kun er snakk om sortimentsjusteringer. Det er nemlig viktig at produktene blir solgt ut av hyllen slik at man ikke må ta tilbake og kaste tonnevis med mat. Dette har etter min mening vært en modig og riktig avgjørelse. Når flere får bedre kunnskap om rammeverket, vil effektiviteten i dagligvarebransjen øke, sier Julien Kerob i TINE.

Bedre prognoser er viktig

Innkjøpsdirektør i REMA Distribusjon AS, Iver Ludvig Langseth. Foto: STAND.

Innkjøpsdirektør i REMA Distribusjon AS, Iver Ludvig Langseth, mener STAND011 har gjort mye for å effektivisere produktlanseringer. Oppmerksomheten rundt selve prosessen er noe av det viktigste rammeverket har skapt, mener Langseth.

– Å ha innsyn i alle deler av lanseringer, helt fra produksjonsstadiet i den ene enden til butikkhyllene i den andre, er viktig for alle parter. Når alle ledd på leverandørsiden og kjedesiden forstår hva de andre gjør i prosessen, forenkler dette lanseringene og gjør dem mer forutsigbare, sier Langseth.

Jobben med å tilpasse seg STAND011 er ikke over for bransjen, mener innkjøpsdirektøren.

– Vi trenger fortsatt kvalitetsforbedring på grunndata, og målestasjonen er et hjelpemiddel i så henseende. Fokus på at produkter kommer til målestasjonen i tide vil være til hjelp for alle, og vil bety at vi får korrigert alle data før varene er i salg, sier Langseth.

– Utover bedre grunndata har vi en ambisjon om at kjede og leverandører samarbeider bedre rundt prognose på nye varer. Bedre prognose vil bety riktigere varetrykk i butikk, fornuftig spredning av produkter rundt i landet, samt mindre matsvinn og unødvendig transport. Å kvitte seg med barrierer som dette vil ta STAND011 enda ett steg videre, avslutter Iver Ludvig Langseth i REMA Distribusjon AS.

 

(This story was published 25.9.2018)

×
×
LUKK