13.12.2021
Miljøpresisering i produktutvikling (2 og 3 avsnitt)
31.10.2022
Tillegg: «Hvis transportetikett eller produktetikett festes direkte på D-pak skal etiketten ikke overlappe mellom 2 D-pak enheter, hverken horisontalt eller vertikalt.»

Endringslogg før 01.06.20

Last ned endringslogg

×