31.10.2022
Tillegg: Eventuelle møter skal avtales i rimelig tid. Begge parter skal bidra til løpende dialog.
31.10.2022
Tillegg: «Hvis transportetikett eller produktetikett festes direkte på D-pak skal etiketten ikke overlappe mellom 2 D-pak enheter, hverken horisontalt eller vertikalt.»
27.03.2023
Diverse presiseringer/tydeliggjøringer
16.12.2019
GS1 Allocation rules (GTIN rules) som tidligere kun var publisert på www.gs1.no er nå også tatt inn som del av STAND sitt rammeverk. Denne kommer til anvendelse ved endringer på et produkt i relasjon til bytte av GTIN
13.12.2021
Miljøpresisering i produktutvikling (2 og 3 avsnitt)
31.10.2022
Tillegg: "Avvik fra ordinær nedtrapping må kommuniseres tydelig i rimelig tid."
28.03.2023
STAND åpner for at frist for å sende ordrebekreftelse kan avtales bilateralt dersom det ikke er mulig å overholde 3-timers frist.
28.03.2023
Diverse presiseringer/tydeliggjøringer

Endringslogg før 01.06.20

Last ned endringslogg

×