07.02.2022
test
13.12.2021
Miljøpresisering i produktutvikling (2 og 3 avsnitt)
16.12.2019
GS1 Allocation rules (GTIN rules) som tidligere kun var publisert på www.gs1.no er nå også tatt inn som del av STAND sitt rammeverk. Denne kommer til anvendelse ved endringer på et produkt i relasjon til bytte av GTIN
20.11.2020
Oppdatert informasjon om servicegrad overfor forbuker. Hoved avsnitt om "Måltall" frem til avsnitt "Øvrige prioriterte måltall" er ny.
19.10.2020
Oppdatert dokument med ny link til utregning av fyllingsgrad.
19.10.2020
I samarbeid med bransjens aktører har Tradesolution jobbet med å utvikle nye rapporter for måling av fyllingsgrad i dagligvarebransjen.
25.06.2020
Nytt avsnitt om hovedregel for nye lanseringer.
25.06.2020
Hvilke områder standarden for sortimentsendringer gjelder for.
25.06.2020
Siste avsnitt. STAND henviser til Norsk Standard NS-17099:2020 krav til merking fisk og fiskevarer.

Endringslogg før 01.06.20

Last ned endringslogg

×