193 Tilbakemelding på listing/hovedsortiment og bekrefte leveringsevne (A3-A6 i tidslinje)

Tilbakemelding på listing/hovedsortiment og bekrefte leveringsevne (A3-A6 i tidslinje)

Tilbakemeldingen fra kjede skal inneholde:

  • Sortimentsklassifisering per profilkjede (ny og gammel klassifisering)
  • Valgt inn- og utfasingsmetode (tidsstyrt eller beholdningsstyrt)
    • Inkl oversikt hvilke produkter som er linket
  • Produkter som delistes
  • Tidspunkt for tilbakemelding om sortiment er senest U‐8.

Dersom kjedenes sortimentsvalg fører til at leverandør beslutter å kansellere eller utsette lansering skal dette meldes til aktuelle kjeders kategoriansvarlig senest fredag i U-6.

Avvik fra ordinær nedtrapping må kommuniseres tydelig i rimelig tid.

Ved vareknapphet hos leverandør er det volum bekreftet i U-6 (A4 i tidslinje) som er førende for avvikshåndtering ref.
rutine ved forsinkelse fra leverandør/EMV.
Dog gjelder at ordrebekreftelse på bestillinger (A6) levert senest ila tirsdag i U-3 er å betrakte som bindende avtale. Ordrebekreftelser skal gis onsdag U-3 (A6.1). Gjeldende frister finnes under nedlastinger.

Fig. 274
Denne saken ble publisert: 25. mai 2018

Endringslogg

31.10.2022
Tillegg: "Avvik fra ordinær nedtrapping må kommuniseres tydelig i rimelig tid."
×
×
LUKK