102 Utvikle et produkt

Leverandørene oppfordres til å ha et tett samarbeid både med emballasjeleverandører og kunder ved utvikling av nye produkter.

Dagligvarebransjen er emballasjeintensiv og næringslivet møter økende krav og forventninger fra både myndigheter og forbrukere om redusert bruk av både jomfruelig- og fossilt materiale og er miljøvennlige emballasjeløsninger. Det samme gjelder redusert matsvinn. Når et produkt skal utvikles er derfor gjennomtenkte valg viktige for at bransjen skal lykkes med å møte både eksisterende og fremtidige miljøkrav og -mål.

Dagligvarebransjen tok tidlig ansvar for emballasje gjennom aktivt eierskap i materialselskapene for emballasje og Grønt Punkt Norge. Dagligvarebransjen etablerte tidlig selskapet Matvett, som arbeider for at mat som produseres blir spist. STAND anbefaler at disse organisasjonene kontaktes dersom man trenger inspirasjon eller søker mer kunnskap om gode miljøvalg i egne produktutviklingsprosesser.

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

 • Optimalisering og krav til utforming av F-pak, D-pak og Pall med tilhørende emballasjemateriell
  • Modulsystemet
  • Fyllingsgrad
  • Topplastmerkingssystemet
  • Automatlager hos distributør – økt forståelse av depalleteringsprosess
  • Sjekkliste
 • Gyldige paller og krav til disse
 • Krav til merking
  • Retningslinjer for merking med 2D strekkode på F-pak
  • Formål med merking av D-pak og Pall
  • Produktinformasjon på D-pak, med eksempel på D-pak etikett
  • Retningslinjer for merking av D-pak
  • Produktinformasjon på Pall, med eksempel på Pall etikett
  • Merking av transportinformasjoner
  • Retningslinjer for etiketter på pall
  • Krav til strekkoder ved merking med GS1-128 på Pall
 • Holdbarhetstid
  • Fastsette total holdbarhetstid på et produkt, og krav til merking
  • Fordeling av holdbarhetstid mellom aktørene i verdikjeden
  • Bruk av dynamisk holdbarhet
  • Bilaterale avtaler for fordeling av holdbarhetstid
 • Sporbarhet på et produkt
  • Retningslinjer for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking
  • Krav til sporing av varer, og hvilke produktområder som er omfattet av dette
  • Krav til sporingsinformasjon og merking
  • Alternative måter å spore en vare i verdikjeden
Denne saken ble publisert: 19. april 2018

Endringslogg

16.12.2019
GS1 Allocation rules (GTIN rules) som tidligere kun var publisert på www.gs1.no er nå også tatt inn som del av STAND sitt rammeverk. Denne kommer til anvendelse ved endringer på et produkt i relasjon til bytte av GTIN
13.12.2021
Miljøpresisering i produktutvikling (2 og 3 avsnitt)
×
×
LUKK