102 Utvikle et produkt

Leverandørene oppfordres til å ha et tett samarbeid både med emballasjeleverandører og kunder ved utvikling av nye produkter.

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

 • Optimalisering og krav til utforming av F-pak, D-pak og Pall med tilhørende emballasjemateriell
  • Modulsystemet
  • Fyllingsgrad
  • Topplastmerkingssystemet
  • Automatlager hos distributør – økt forståelse av depalleteringsprosess
  • Sjekkliste
 • Gyldige paller og krav til disse
 • Krav til merking
  • Formål med merking av D-pak og Pall
  • Produktinformasjon på D-pak, med eksempel på D-pak etikett
  • Retningslinjer for for merking av D-pak
  • Produktinformasjon på Pall, med eksempel på Pall etikett
  • Merking av transportinformasjoner
  • Retningslinjer for etiketter på pall
  • Krav til strekkoder ved merking med GS1-128 på Pall
 • Holdbarhetstid
  • Fastsette total holdbarhetstid på et produkt, og krav til merking
  • Fordeling av holdbarhetstid mellom aktørene i verdikjeden
  • Bruk av dynamisk holdbarhet
  • Bilaterale avtaler for fordeling av holdbarhetstid
 • Sporbarhet på et produkt
  • Retningslinjer for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking
  • Krav til sporing av varer, og hvilke produktområder som er omfattet av dette
  • Krav til sporingsinformasjon og merking
  • Alternative måter å spore en vare i verdikjeden
Denne saken ble publisert: 19. april 2018
×