140 Krav til godkjente Europaller

Last ned dokumentet her

Krav til godkjente Europaller

Fakta

 • Materialer
  • 11 bord i kvalitetstømmer
  • 9 trespon eller massivt tre blokker
  • 78 spiker
 • Lengde 1200 mm (toleransegrense +8/-5 mm)
 • Bredde 800 mm (toleransegrense +8/-5 x mm)
 • Høyde 144 mm (toleransegrense +10/-0 x mm)
 • Tunellhøyde (lysåpning mellom topp- og bunnbord) 100mm (toleransegrense +4/0 mm)
 • Vekt C 25 kg
 • Arbeidsbelastning 1500 kg ved jevn belastning på hele pallen
 • Toppbordene skal ha en tykkelse på 22 til 25 mm
 • Bunnbordene skal ha en tykkelse på 22 til 24 mm og skal være skråskåret
 • EUR-trepaller skal kun produseres, repareres og merkes av godkjente selskaper
 • EUR-trepaller skal være produsert iht. kravene i UIC Code 435-2
 • Reparasjon skal gjøres iht. kravene i UIC Code 435-4

Spikermønster

Toppbord- senterkloss
Toppbord- venstre hjørnekloss
Spikerhode med to bokstaver

Merking:

Venstre kloss                         Senterkloss                  Høyre kloss (2 alternativer)

EPAL merket kan være erstattet av merket til europeiske jernbaneselskaper.

Ikke godkjente paller:

Hvis det er en eller flere defekter på pallen, som vist nedenfor er ikke pallen godkjent.

Pallen må repareres i henhold til UIC-kode 435-4.


Ett øvre eller nedre bord er skadet slik at mer enn en spiker eller skrue er synlig


Ett bord mangler


En kloss mangler, eller er ødelagt slik at mer enn en spiker er synlig
En vridd kloss kan ikke stikke ut mer enn 10mm.


Ett bord er brukket på tvers eller diagonalt


Mer enn to ytterbord er skadet og mer enn en spiker eller skue er synlig på hvert bord


Andre krav (Dårlig almenntilstand):

 • Lastekapasiteten kan ikke lenger garanteres (markspist eller råtten)
 • Forurensing slik at produkter kan bli ødelagte/skadet
 • Store fliser fra flere av klossene
 • Beviselig benyttet ikke godkjente materialer for reparasjon, som bord eller klosser av dårligere kvalitet

 

ISPM nr. 15
ISPM nr. 15 er en internasjonal standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen. Standarden angir krav til varmebehandling eller gassing av trevirket eller selve treemballasjen med metylbromid for å drepe trelevende skogskadegjørere, og at dette er dokumentert ved merking av treemballasjen
Standarden setter også krav til avbarking av trevirket.

Treemballasje som krysser EUs ytre grenser skal være merket med dette symbolet. Treemballasje som produseres og benyttes i Norge er fritatt behandling og merking.

Mer informasjon på Mattilsynets nettside:
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/tommer_trelast_og_treemballasje/treemballasje/internasjonal_standard_for_treemballasje__ispm_nr_15.8473

IPPC symbolet, landkode, registreringsnummer, HT (for heat treated), lisensnummer-år-måned

ISPM 15 behandlede paller skal være merket på senterklossene på langsidene
ISPM 15 merkingen kan også være markert på senterklossene på kortsidene

Denne saken ble publisert: 15. februar 2018
×
×
LUKK