308 Sporing

Sporing

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer for STAND:

  • Bakgrunn for retningslinjene, hva som er målsetting, og hvem som er målgruppen
  • Lover og regler som ligger til grunn for retningslinjene
  • Hvilke krav som finnes til sporing, sporingsinformasjon og merking
  • Hvilke produktområder retningslinjene gjelder for
  • Utforming og innhold i en risikoanalyse
  • Hvordan interne beredskaprutiner for tilbakekalling/tilbaketrekking kan bygges opp
  • Rutine ved registrering av en hendelse eller krise, i Tradesolution ReCall portal
  • Hvordan en vare kan spores i verdikjeden

Retningslinjene er å forstå som anbefalinger, basert på beste praksis.

Partene kan henvise til retningslinjene i sine kommersielle avtaler. Retningslinjene vil da inngå som del av de juridisk bindende avtaler mellom partene.

Eventuelle avvik fra retningslinjene må spesifiseres i de kommersielle avtalene.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med DMF Trygg Mat, og DLF LK, arbeidsgruppe for RECALL, og er bransjens tolkning av eksisterende lover og regler.

Denne saken ble publisert: 27. september 2019
×
×
LUKK