205 EDI Utvekslingsavtale

EDI Utvekslingsavtale

Denne avtalen er et vedlegg til hovedavtalen mellom kunde og leverandør, og skal avklare gjensidige forventninger til hvordan EDI-trafikken mellom partene skal reguleres.

Avtalen skal bidra til en tydelig og enhetlig implementering av EDI mellom kunde og leverandør.

Avtalen omfatter ikke juridiske forhold. Dette dekkes gjennom hovedavtalen mellom partene. 

Avtalen er inngått mellom følgende parter:

KUNDE
Navn på KUNDE
Representert ved navn
Telefon
E-post
Omfatter følgende virksomheter
>
Sted
Dato
Underskrift

 

LEVERANDØR
Navn på LEVERANDØR
Representert ved navn
Telefon
E-post
Omfatter følgende virksomheter
>
Sted
Dato
Underskrift

 

Roller og kontaktpersoner

Følgende kontakter skal brukes ved henvendelser knyttet til gjennomføring av avtalen.

KUNDE

 

Funksjon Kontaktinfo
EDI-ansvarlig Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Integrasjon Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Teknisk infrastruktur/IT Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Prosess/ Forretningsmessige forhold Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Andre Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>

 

LEVERANDØR

 

Funksjon Kontaktinfo
EDI-ansvarlig Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Integrasjon Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Teknisk infrastruktur/IT Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Prosess/ Forretningsmessige forhold Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>
Andre Navn
Telefon/mobil
E-post
<Her kan det beskrives hvilke områder denne funksjonen dekker>

 

Meldingsutveksling

Dette kapittelet beskriver på hvilken måte partene har avtalt at meldingene skal utveksles, og hvor meldinger skal sendes.

Begge parter har et gjensidig ansvar for å informere hverandre om forhold som påvirker eller kan påvirke informasjonsutvekslingen, uansett hvilke utvekslingsmåter som velges.

Legg gjerne inn egen tekst som best beskriver utvekslingsmåten.

Utvekslingsmåte Beskrivelse/krav/forutsetninger
Alternativ 1:

Postboks hos meldingsformidler

Partene utveksler meldinger via en postboks hos 3. part. Partene bærer egne kostnader ved leie av postboks, trafikkavgift per sendte  melding, og eventuelle tilleggstjenester som 3. part utfører på vegne av parten

 

Alternativ 2:

Kommunikasjonstype

Begge parter sender meldinger direkte til hverandres server Kan være vha FTP/SFTP eller andre kommunikasjonsformer.

Dette alternativet er normalt kostnadsfritt utover egne kostnader med å etablere kommunikasjonsformen

 

Alternativ 3:

Web-portal

Leverandør sender og mottar meldinger via web-portal

Kostnader med bruk av denne bæres av leverandør.

 

 

Alternativ 4:

Annet

Beskrivelse av andre former for utveksling som ikke dekkes av alternativ 1-3

 

Kommentarer til utvekslingsmåte  

 

Adresseringsmåter/hvor meldinger skal sendes eller plasseres/identifikasjon av filer etc.

Det oppfordres til at sensitiv informasjon/passord etc. ikke beskrives i selve avtalen, men utveksles direkte mellom aktørene på en sikker måte

Meldinger TIL kunde

 

Meldinger TIL leverandør

 

 

DEL 1: Gjelder for distribusjonsform leveranser over distributør

  • Omfatter alle kategorier varer levert over distributør.
  • Ordretypen vil være Normalordre eller Industriordre/representantordre. Ordretypen Prognose må avtales spesielt om den skal brukes.
  • Omfatter alle leveringsbetingelser.

 

Meldinger og formater

Følgende meldinger skal utveksles

 

 

Meldinger som brukes

Format
Format og versjon Kommentar
Ordre
Ordrekvittering
Ordrebekreftelse
Pakkseddel
Faktura
Fakturakvittering

 

Meldinger i grønt er påkrevde meldinger for denne prosessen, mens meldinger i rødt kan avtales bilateralt. 

Bilaterale avtaler

Alle avvik fra gjeldende retningslinjer skal spesifiseres i dette dokumentet for å være gyldige i samhandlingen. Det må tilstrebes fra begge parter å så langt mulig tilpasse seg gjeldende prosesser og standarder for meldingene, slik at avvikene blir færrest mulig.

Avvik kan være knyttet til hvordan prosesser gjennomføres, eller til bruk/innhold i meldinger.

Ved at avvik er spesifisert i dette dokumentet bidrar det til en forutsigbarhet for begge parter slik at rutiner og programvare som understøtter prosessene kan tilpasses i virksomhetene.

Prosesser

 

Avvik fra beskrivelse i brukerprofil på hvordan prosessene skal gjennomføres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikende frister for når meldinger skal sendes
Ordrebekreftelse
Pakkseddel
Annet

 

Innhold i meldinger

Alle informasjonsfelter som i retningslinjene er oppført som SKAL, eller SKAL DERSOM et gitt kriterium er oppfylt, skal alltid sendes.

Informasjonsfelter som er oppført som KAN sendes, er i utgangspunktet tilleggsinformasjon som ikke er påkrevd må sendes. Det er derfor ikke knyttet spesielle behandlingsregler til dette hos mottaker.

Dersom avsender ønsker at mottaker skal agere på dette på en måte som ikke er beskrevet i retningslinjene, må dette beskrives under.

 

Melding Informasjonsfelt Beskrivelse på hvordan dette brukes
Ordre

 

 

 

Ordrekvittering

 

 

 

Ordrebekreftelse

 

 

 

Pakkseddel

 

 

 

Faktura

 

 

 

Fakturakvittering

 

 

 

 

 

 

DEL 2: Gjelder for distribusjonsform leveranser direkte til detaljist

  • Prosessen omfatter alle produktkategorier som leveres direkte til detaljist.
  • Ordretypen vil være Normalordre eller Industriordre/representantordre
  • Omfatter alle leveringsbetingelser hvor leverandør er ansvarlig for transport.

Meldinger og formater

Følgende meldinger skal utveksles

 

Meldinger som brukes

Format
Format og versjon Kommentar
Ordre
Ordrekvittering
Ordrebekreftelse
Pakkseddel
Faktura
Fakturakvittering

 

Meldinger i grønt er påkrevde meldinger for denne prosessen, mens meldinger i rødt kan avtales bilateralt.

Bilaterale avtaler

Alle avvik fra gjeldende retningslinjer skal spesifiseres i dette dokumentet for å være gyldige i samhandlingen. Det må tilstrebes fra begge parter å så langt mulig tilpasse seg gjeldende prosesser og standarder for meldingene, slik at avvikene blir færrest mulig.

Avvik kan være knyttet til hvordan prosesser gjennomføres, eller til bruk/innhold i meldinger.

Ved at avvik er spesifisert i dette dokumentet bidrar det til en forutsigbarhet for begge parter slik at rutiner og programvare som understøtter prosessene kan tilpasses i virksomhetene.

Prosesser

Avvik fra beskrivelse i brukerprofil på hvordan prosessene skal gjennomføres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikende frister for når meldinger skal sendes
Ordrebekreftelse

 

Annet

 

 

Innhold i meldinger

Alle informasjonsfelter som i retningslinjene er oppført som SKAL, eller SKAL DERSOM et gitt kriterium er oppfylt, skal alltid sendes.

Informasjonsfelter som er oppført som KAN sendes, er i utgangspunktet tilleggsinformasjon som ikke er påkrevd må sendes. Det er derfor ikke knyttet spesielle behandlingsregler til dette hos mottaker.

Dersom avsender ønsker at mottaker skal agere på dette på en måte som ikke er beskrevet i retningslinjene, må dette beskrives under.

Melding Informasjonsfelt Beskrivelse på hvordan dette brukes
Ordre

 

 

 

Ordrekvittering

 

 

 

Ordrebekreftelse

 

 

 

Pakkseddel

 

 

 

Faktura

 

 

 

Fakturakvittering

 

 

 

 

DEL 3: Gjelder for distribusjonsform Crossdock

  • Prosessen omfatter alle varer som inngår i Crossdock.
  • Ordretypen vil være Crossdock.
  • Omfatter alle leveringsbetingelser.

Meldinger og formater

Følgende meldinger skal utveksles

 

Meldinger som brukes

Format
Format og versjon Kommentar
Ordre
Ordrekvittering
Ordrebekreftelse
Pakkseddel
Faktura
Fakturakvittering

 

Meldinger i grønt er påkrevde meldinger for denne prosessen, mens meldinger i rødt kan avtales bilateralt.

Bilaterale avtaler

Alle avvik fra gjeldende retningslinjer skal spesifiseres i dette dokumentet for å være gyldige i samhandlingen. Det må tilstrebes fra begge parter å så langt mulig tilpasse seg gjeldende prosesser og standarder for meldingene, slik at avvikene blir færrest mulig.

Avvik kan være knyttet til hvordan prosesser gjennomføres, eller til bruk/innhold i meldinger.

Ved at avvik er spesifisert i dette dokumentet bidrar det til en forutsigbarhet for begge parter slik at rutiner og programvare som understøtter prosessene kan tilpasses i virksomhetene.

Prosesser

Avvik fra beskrivelse i brukerprofil på hvordan prosessene skal gjennomføres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikende frister for når meldinger skal sendes

 

Innhold i meldinger

Alle informasjonsfelter som i retningslinjene er oppført som SKAL, eller SKAL DERSOM et gitt kriterium er oppfylt, skal alltid sendes.

Informasjonsfelter som er oppført som KAN sendes, er i utgangspunktet tilleggsinformasjon som ikke er påkrevd må sendes. Det er derfor ikke knyttet spesielle behandlingsregler til dette hos mottaker.

Dersom avsender ønsker at mottaker skal agere på dette på en måte som ikke er beskrevet i retningslinjene, må dette beskrives under.

Melding Informasjonsfelt Beskrivelse på hvordan dette brukes
Ordre

 

 

 

Ordrekvittering

 

 

 

Ordrebekreftelse

 

 

 

Pakkseddel

 

 

 

Faktura

 

 

 

Fakturakvittering

 

 

Denne saken ble publisert: 8. mars 2018
×