180 Produktpresentasjon (A2 i tidslinjen)

Produktpresentasjon (A2 i tidslinjen)

I nyhetsmøtet presenterer leverandør sine nyheter og forslag til sortimentsendringer sammen med:

  • Kjedens avtaleskjema (inkl. pris)
  • Ferdig PRICAT‐melding
  • Vareprøver (gjerne før i forbindelse med planleggingsfasen)
  • Forslag til sortimentskoder
  • Forslag til innfasingsmetode (tidsstyrt eller beholdningsstyrt)
  • Forslag til delisting (tidsstyrt eller beholdningsstyrt)
  • Nyhetsoppsummering (i noen kjeder)
Fig. 274
Denne saken ble publisert: 25. mai 2018
×
×
LUKK