143 Kravspesifikasjon for gjenbruks 1/3 pall i plast (fra NLP)

Last ned dokumentet her

Kravspesifikasjon for gjenbruks 1/3 pall i plast (fra NLP)

STATUS: GJELDENDE STANDARD

 

 • Vekt
  • Pallens vekt skal være maks 8 kg

 

 • Max last
  • Dynamisk belastning: pallen må klare en last på minimum 200 kg i henhold til krav om nedsenking se dimensjoner ved maks last, siste punkt
  • Statisk belastning (på gulv): 400 kg

 

 • Dimensjoner ved maks last
  • Maks ytre mål (LB) 403 x 803 mm
  • Minimum ytre mål (LB) 397 x 797 mm
  • Høyde: 130-160 mm
  • Tunnelåpning: 100-140 mm
  • Lysåpning: Nedsenking av toppdekket under vektbelastning skal lysåpning ikke være under 100 mm

 

 • Materiale
  • Materialet skal tåle håndtering i + 40 ºC til -35 ºC
  • Materialet skal være HDPE eller andre materialer med tilsvarende styrke og
  • livslengde
  • Materialet skal ha egenskaper som sikrer at pallen er motstandsdyktig mot strekning og deformasjon innen oppgitte temperaturer i hele pallens livslengde
  • Brannklassifisering skal angis
  • Sum tungmetaller (Bly, Kadmium, Kvikksølv og Krom) i fargepigmentet skal ikke
  • overstige 100 ppm
  • Pallen skal være vaskbar og 100 % gjenvinnbar

 

 • Egenskaper
  • Friksjon på pallens overside, underside og under meiene/ben skal være slik at pallen fungerer med en normal håndtering av gods med ulike materialtyper som plastkasse, bølgepapp, trepall, halvpall, kvartpall, helpall, 1/3 pall etc
  • Friksjonen skal være konstant i pallens livslengde
  • Norm for friksjon er EUR trepall

 

 • Merking og sporbarhet
  • Pallen skal være merket med produsent, material, produksjonstid, gjenvinningssymbol, samt hvem som eier pallen
  • Pallen skal merkes med logo eller annen merking som er synlig fra 2 sider

 

 • Håndtering av pallen
  • Pallen skal kunne håndteres fra begge sider, samt fungere med plukktrucker og automatlagers håndteringssystem
  • Pallen skal fungere i standard pallvendere, pallenedstablere og pallmagasiner

 

 • Design
  • Pallen skal være utformet slik at ingen lommer kan samle smuss, vann, etc. Dette for å minimere faren for bakteriesamling
  • Pallen skal være utformet for rengjøring med trykkspyling og/eller nedsenket i
  • bad
  • Pallens/materialets samlede miljømessige påvirkning skal dokumenteres
  • Lastdekket / toppdekket skal være plant for ikke å skade gods samt underlette manuell håndtering
  • Fargen på pallen skal være nøytral
Denne saken ble publisert: 15. februar 2018
×
×
LUKK