125 Måling servicegrad

God servicegrad i hele verdikjeden er i dag en forutsetning for rasjonell og konkurransedyktig vareflyt, noe som i sin tur forutsetter at prestasjonene kan måles og følges opp.
Måling og evaluering av servicegrad er avgjørende for å kunne prioritere og gjennomføre tiltak med sikte på kontinuerlige forbedringer.

Partene står fritt i å avtale om måling av servicegrad skal inngås eller ikke.
Dersom partene er enige om å inngå avtale, anbefaler STAND at STANDs definisjoner benyttes.

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Hensikt med måling av servicegrad
  • Måltall og hvilke forutsetninger som gjelder for disse
  • Definisjoner av ulike typer måltall, med eksempler
    • Prioriterte måltall
    • Sammensatte måltall
Denne saken ble publisert: 4. juni 2018
×
×
LUKK