122 Varemottak

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har som gjelder ved mottak av en leveranse.
Den beskriver ikke intern behandling, men har hovedvekt på kontroller som skal og kan gjøres ved mottak av leveransen. Kontrollen omfatter så vel Paller som den enkelte D-pak.

I tillegg er det i delprosessen beskrevet noe om sporing og hovedpunkter ved eventuell tilbakekalling eller tilbaketrekking, da varemottak kan ha en aktiv rolle i forbindelse med eventuelle hendelser som kan oppstå.

Til slutt beskrives måling av servicegrad, og hvordan dette kan brukes som et effektivt verktøy for å etablere en felles plattform som utgangspunkt for måling, kommunikasjon og gjensidig evaluering av prestasjoner.

Områder som beskrives er:

 • Ansvarsovergang for en vare ved Ex Works leveringsbetingelse
 • Generelt om hvilke kontroller som skal utføres på varemottak ved Ex Works leveringsbetingelse
 • Gyldige paller og krav til disse
 • Kontroller knyttet til holdbarhet
  • Fordeling av total holdbarhet på et produkt med fordelingstabell
  • Eksepedering av kundeordre relatert til holdbarhet på produktet
  • Inngåelse av bilaterale avtaler for fordeling av holdbarhetstid
 • Reklamasjoner ihht Ex Works leveringsbetingelse
 • Retningslinjer for retur av varer
 • Krav til merking
  • Formål med merking av D-pak og Pall
  • Produktinformasjon på D-pak, med eksempel på D-pak etikett
  • Retningslinjer for for merking av D-pak
  • Produktinformasjon på Pall, med eksempel på Pall etikett
  • Merking av transportinformasjoner
  • Retningslinjer for etiketter på Pall
  • Krav til strekkoder ved merking med GS1-128 på Pall
 • Emballering/palletering
  • Krav til utforming av D-pak og emballasje, med modulsystemet, fyllingsgrad og topplastmerkingssystemet, samt spesielle krav knyttet til produkter og paller for at dette skal fungere i distributørens automatlager
  • Krav til utforming av Pall og palletering
 • Sporbarhet på leveransen
  • Retningslinjer for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking
  • Krav til sporing av varer, og hvilke produktområder som er omfattet av dette
  • Krav til sporingsinformasjon og merking
  • Alternative måter å spore en vare i verdikjeden
  • Iverksetting av tiltak når en hendelse oppstår
 • Måling av servicegrad, med definisjoner på måltall og eksempler på hvordan disse beregnes
Denne saken ble publisert: 7. mai 2018
×
×
LUKK