120 Utarbeide dokumentasjon, sende og motta Pakkseddel

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har, som kan være relevant ved utarbeidelse og oversendelse av dokumentasjon for en gitt leveranse.

I det vesentligste er dette knyttet til Pakkseddel, og hvordan denne brukes ift Standardpaller, Blandingspaller, Eksponeringsenheter og Kundepakkede paller, for distribusjonsformene:

  • Leveranser over distributør
  • Leveranser direkte til detaljist
  • Crossdock-leveranser

Områder som beskrives er:

  • Generelt om krav til leveransedokumentasjon
  • Bruk av EDI i varehandelen og hvordan EDI kan implementeres
  • Krav til utforming og innhold i Pakkseddel (meldingsbeskrivelse)
  • EDI utvekslingsavtale og hvordan denne skal benyttes for å dokumentere samhandling knyttet til bruk og utveksling av Pakkseddel
Denne saken ble publisert: 20. september 2018
×
×
LUKK