119 Plukke, pakke og merke leveransen

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har, som kan være relevant ved effekuering og klargjøring av leveranse til kunde.
Dette inkluderer plukk av vare, pakking og merking av leveransen, klart til henting/forsendelse.

Områder som beskrives er:

 • Vurderinger knyttet til holdbarhet
  • 
Fordeling av total holdbarhet på et produkt med fordelingstabell
  • Ekspedering av kundeordre relatert til holdbarhet på produktet
Inngåelse av bilaterale avtaler for fordeling av holdbarhetstid
 • Emballering/palletering
  • Krav til utforming av D-pak og emballasje, med modulsystemet, fyllingsgrad og topplastmerkingssystemet, samt spesielle krav knyttet til varer og paller for at dette skal fungere i distributørens automatlager
  • Krav til utforming av Pall og palletering
  • Plassering av D-pak på Pall
  • Gyldige paller og krav til disse
 • Krav til merking
  • Formål med merking av D-pak og Pall
  • Produktinformasjon på D-pak, med eksempel på D-pak etikett
  • Retningslinjer for for merking av D-pak
  • Produktinformasjon på Pall, med eksempel på Pall etikett
  • Merking av transportinformasjoner
  • Retningslinjer for etiketter på pall
  • 
Krav til strekkoder ved merking med GS1-128 på Pall
 • Sporbarhet på leveransen
  • Krav til sporing av varer, og hvilke produktområder som er omfattet av dette
  • Krav til sporingsinformasjon og merking
  • Alternative måter å spore en vare i verdikjeden
 • 
Ansvarsovergang for en vare ved Ex Works leveringsbetingelse
Denne saken ble publisert: 7. mai 2018
×
×
LUKK