108 Sortiment

STAND Sortiment beskriver anbefalte aktiviteter, prosesser og frister ved sortimentsendringeri profilkjedene i norsk dagligvarehandel.

Som hovedregel skal nye produkter lanseres i L1 og L3. Ved relanseringer, bytter og spesielt viktige nyheter kan produkter også lanseres i L2 etter nærmere avtale med kunde.

Det er et omforent ønske fra både dagligvareleverandører, distributører og dagligvarekjeder at aktørene i fellesskap bidrar til mest mulige effektive prosesser ved gjennomføring av sortimentsendringer.

Standardens formål er å bidra til å opprettholde varetrykk hos detaljist, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans.

Dette kan oppnås ved:

  • Samarbeid og åpenhet i gjennomføringen av sortimentsendringer
  • Tydelighet mht ansvar og frister
  • Presisjon i prognoser
  • Klare regler for avvikshåndtering

Standarden omfatter følgende delprosesser:

  • Grunndataregistrering og produktpresentasjon
  • Listing, full informasjonsbredde, prognose og leveringsevne
  • Bestilling og levering
  • Produktbilder og kontrollmåling
  • Rutine ved forsinkelser
  • Evasluering

Tidsfristene er knappe, og for å få til vellykkede sortimentsendringer er det av stor betydning at den anbefalte standardens tidslinje og tidsfrister følges.

En forutsetning for suksess er følgende rettesnor for arbeidet:
Riktig første gang – til rett tid

En animasjon som viser hovedpunktene i Sortiment-prosessen kan du se her

Denne saken ble publisert: 25. mai 2018
×
×
LUKK