105 Gjennomføre produksjon

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har, som kan være relevant ved produksjon av et produkt som skal omsettes i varehandelen.

I prosessen inngår å produsere selve produktet og pakke disse sammen til en salgsenhet, normalt en D-pak, ferdig emballert og merket.

Områder som beskrives er:

 • Total holdbarhetstid på produktet
 • Mulig bruk av dynamisk holdbarhet
 • Sporbarhetskrav på råvarer, innsatsfaktorer, emballasje og ferdige varer
 • Merking av sporbarhet på F-pak og D-pak
 • 2D-merking på F-pak
 • Etiketter på D-pak
  • Innhold, og hva som skal strekkodemerkes
  • Plassering
  • Krav ved bruk av GS1-128
Denne saken ble publisert: 14. februar 2018
×
×
LUKK