101 Produktutvikling

Denne prosessen vil variere fra virksomhet til virksomhet, og fra produkt til produkt.

STAND har ingen føringer til hvordan denne skal utføres, men har utformet retningslinjer innen følgende hovedområder:

  • Optimalisering og krav til utforming av F-pak, D-pak og Pall med tilhørende emballasjemateriell
  • Gyldige paller og krav til disse
  • Merking av F-pak, D-pak og Pall
  • Holdbarhetstid og vurderinger knyttet til denne
  • Retningslinjer for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking, med krav til sporing, sporingsinformasjon og merking
Denne saken ble publisert: 19. april 2018
×
×
LUKK