141 Kravspesifikasjon for gjenbruks 1/1 pall i plast

Last ned dokument her

Kravspesifikasjon for gjenbruks 1/1 pall i plast

STATUS: GJELDENDE STANDARD

 • Vekt
  • Pallen vekt skal være maks 18 kilo

 

 • Max last
  • Dynamisk belastning, pallen må klare en last på 1.000 kilo plassert i en standard lagerreol eller automatlager. Nedbøyning skal ikke være mer enn maks 4 cm

 

 • Dimensjoner ved maks last (SIS standard SS 84 20 07)
  • Max ytre mål (LBH) 1203 x 803 x 151 mm
  • Min ytre mål (LBH) 1200 x 800 x 144 mm
  • Tunnelåpning 800-side, min 90 mm, midtkloss maks 150 mm og avstand mellom ytterklosser min 595 mm
  • Tunnelåpning 1200-side, maks 103 mm og min 100 mm høy, midtkloss maks 150 mm og avstand mellom ytterklosser min 900

 

 • Materiale
  • Materialet skal tåle håndtering i + 40 ºC til -35 ºC
  • Materialet skal tåle belastning av 5.000 kilo i + 50 ºC til -50 ºC på plant underlag
  • Materialet skal ha egenskaper så pallen tåler strekning, deformasjon innom de oppgitte temperaturer under hele livslengden. Med dette menes at pallen skal gå tilbake til opprinnelig form etter belastning
  • Brannklassifisering skal angis
  • Fargepigment som anvendes i pallen skal være fri for tungmetaller. Med fri for tungmetaller menes att summen av tungmetaller (Bly, Kadmium, Kvikksølv og Krom) ikke overstiger 75 ppm
  • Pallen skal være 100 % resirkulerbar
  • Pallen skal være antistatisk

 

 • Egenskaper
  • Kompresjon 5.000 kg, 5 paller med 1.000 kilo stablet på hverandre
  • Pallen skal tåle eksponering i nordisk klima under minst livslengde under normal lagring utendørs, så som sol, regn, snø etc.
  • Friksjon på pallen overside, underside og under meiene skal være slik at pallen fungerer med en normal håndtering av gods med ulike materialtyper så som plastkasse, bølgepapp, trepaller, halv og kvartpaller, etc.
  • Friksjonen skal også ha en beskaffenhet at den klarer en normal truckhåndtering med halvpall og helpall samt transport av pallstabel på 16-17 plastpaller
  • Friksjonen skal holde under pallens livslengde
  • Norm for friksjon er EUR trepall
  • Meienes underside skal ikke være konvekse og pallens meier skal maks være 3mm konkave
  • Pallen skal ha en god løsning for å minimere kondens på pallens overside
  • Mulighet for å la væske renne vekk fra oversiden på pallen

 

 • Merking og sporbarhet
  • Pallen skal være merket med produsent, material, produksjonstid, maks last og gjenvinningssymbol samt hvem som eier pallen
  • Pallen skal videre merkes med logo eller annen merking slik at merkingen er synlig fra 2 sider
  • Pallen skal ha 2 RFID-brikker som partene blir enige om. Plasseringen skal være slik at de skal kunne avleses med fast eller mobil leser både fra begge side og fra over og underside
  • RFID -brikkene skal fungere i pallens livslengde

 

 • Håndtering av pallen
  • Pallen skal fungere ved manuell håndtering fra kort og langside, håndtering med plukktrucker og automatlagerhåndteringssystem
  • Pallen skal være tilpasset for lagring i standard pallreoler med 2 tverrstolper
  • Pallen skal være tilpasset for transport på rullebaner (både baner med drift og rullebaner) og kjedetransportører
  • Pallen skal fungere i standard pallvendere, pallnedstablere og pallmagasiner

 

 • Design
  • Pallens utforming skal ha lik dimensjonen på toppdekket og meiene er de samme
  • Oversiden på meiene skal være utformet for langside håndtering med truck
  • Klosser ved truckgaffel åpninger skal vare utformet slik att truckgafler lett kan komme inn i åpningene for å forhindre påkjørsels skader
  • Pallen skal ha innbygget håndtak for manuell håndtering fra langside og skal ha en god utforming
  • Pallen skal være utformet slik at ingen lommer kan samle smuss, vann, etc. for å minimere faren for bakteriesamling
  • Pallen skal være utformet for rengjøring med trykkspyling og nedsenket i bad
  • Pallen vil bli testet av eksterne institutter så som Mattilsynet, Veritas og pallens materialets totale miljømessige påvirkning
  • Lastdekket / toppdekket skal være plant for å ikke skade gods samt underlette manuell håndtering
  • Pallen skal være lysegrå/grå eller annen nøytral farge
Denne saken ble publisert: 15. februar 2018
×
×
LUKK