128 Tilbakekalle/tilbaketrekke et produkt

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Iverksetting av tiltak når en hendelse oppstår, med bruk av varslingsskjema for tilbakekalling, tilbaketrekking eller sperring av en vare
  • Alternative måter å spore en vare i verdikjeden
Denne saken ble publisert: 25. mai 2018
×
×
LUKK