127 Utarbeide rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking

Utarbeide rutiner for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Retningslinjer for sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking, og hvordan disse er juridisk forankret
  • Krav til sporing av varer, og hvilke produktområder som er omfattet av retningslinjene
  • Krav til sporingsinformasjon og merking
  • Hvordan utvikle interne beredskapsrutiner for uønskede hendelser eller kriser

 

Denne saken ble publisert: 25. mai 2018
×
×
LUKK