124 Fakturering

Delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har, som kan være relevant ved oppgjør for leveranser til en kunde, uavhengig av distribusjonsmåte.

Prosessen er basert på at all dokumentasjon utveksles på EDI.

Delprosessen består av følgende aktiviteter:

 • Sende faktura
 • Motta faktura og sende fakturakvittering
 • Motta fakturakvittering

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

 • Hvordan EDI brukes i varehandelen generelt, og i faktureringsprosessen spesielt
 • Krav til, og innhold i EDI-meldinger for
  • Faktura
  • Fakturakvittering
 • EDI utvekslingsavtale
 • Generisk beskrivelse av oppgjørsprosess
Denne saken ble publisert: 4. juni 2018
×
×
LUKK