123 Oppgjør

Prosessen omhandler oppgjør for leveranser.  Den dekker alle tre distribusjonsformer:

  • Leveranser over distributør
  • Leveranser direkte til butikk
  • Leveranser via crossdock

Oppgjør er basert på at all dokumentasjon knyttet til leveransen skal utveksles i elektronisk form (EDI)

I tillegg beskriver prosessen ulike servicegradmålinger som kan gjøres for å dokumentere partenes prestasjoner, fra bestilling, via leveranse, til oppgjør har funnet sted.

Målingene er typisk knyttet til:

  • Riktig mengde
  • Riktig tid
  • Korrekt dokumentasjon

Oppgjør omfatter følgende delprosesser:

  • Fakturering
  • Måling servicegrad
Denne saken ble publisert: 4. juni 2018
×
×
LUKK