121 Hente hos leverandør, transport til distributør/detaljist

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har til hvordan den fysiske leveransen skal skje, med hovedvekt på de kontroller som skal utføres ved overtagelse av ansvar for lasten.

Områder som beskrives er:

 • Ansvarsovergang for en vare ved Ex Works leveringsbetingelse
 • Kontroller som skal utføres av transportør, og mulige reklamasjoner knyttet til dette
 • Merking av transportinformasjoner og retningslinjer for etiketter på pall
 • Krav til paller/palletering
  • Gyldige paller og krav til disse
  • Krav til utforming av pall og palletering
  • Plassering av D-pak på Pall
  • Topplastmerkingssystemet
Denne saken ble publisert: 7. mai 2018
×
×
LUKK