118 Leveranse

Leveranse omfatter følgende delprosesser:

  • Plukke, pakke og merke leveransen
  • Utarbeide dokumentasjon, sende og motta Pakkseddel
  • Hente hos leverandør, transport til distributør/detaljist
  • Varemottak
Denne saken ble publisert: 7. mai 2018
×
×
LUKK