117 Bekrefte ordre

Denne delprosessen består av følgende aktiviteter:

  • Behandle ordre og sende ordrebekreftelse
  • Motta og behandle ordrebekreftelse

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Hvordan EDI brukes i varehandelen generelt, og i ordrebekreftelsesprosessen spesielt
  • Krav til EDI-meldinger
  • EDI utvekslingsavtale
  • Generisk beskrivelse av ordrebekreftelsesprosess
  • Vurderinger knyttet til leveringsdyktighet og midlertidig utsolgt
  • Bilaterale avtaler rundt fordeling av holdbarhetstid på produkter som omfattes av dette
Denne saken ble publisert: 7. mars 2018
×
×
LUKK