116 Ordre

Denne delprosessen består av følgende aktiviteter:

  • Sende ordre
  • Motta ordre og returnere ordrekvittering
  • Motta ordrekvittering

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Hvordan EDI brukes i varehandelen generelt, og i bestillingsprosessen spesielt
  • Krav til EDI-meldinger
  • EDI utvekslingsavtale
  • Generisk beskrivelse av bestillingsprosess
  • Bilaterale avtaler rundt fordeling av holdbarhetstid på produkter som omfattes av dette
Denne saken ble publisert: 7. mars 2018
×
×
LUKK