110 Listing, full informasjonsbredde, prognose og leveringsevne

Denne delprosessen består av disse punktene (A3-A5 i tidslinje)

  • Tilbakemelding på listing/hovedsortiment og bekrefte leveringsevne
  • Tidsstyrt eller beholdningsstyrt sortimentsendring
  • Grunndata registrering – komplettering av full informasjonsbredde
  • Prognose og leveringsbekreftelse (A4 i tidslinje)
  • Rutine ved forsinkelse fra leverandør/EMV
  • Sortimentsendringer utenfor avtalte tidsvinduer
Fig. 274
Denne saken ble publisert: 25. mai 2018
×
×
LUKK