106 Palletering og innlagring

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har til hvordan paller skal bygges og merkes for en optimal transport og lagring gjennom verdikjeden.

Områder som beskrives er:

 • Gyldige palltyper, og hvilke krav som stilles til disse
 • Plassering av D-pak på pall, og stablemønster
 • Bruk av mellomleggsplater
 • Krav til plastring for sikring av pall gjennom verdikjeden
 • Produktetikett på pall
  • Innhold og hva som skal strekkodemerkes
  • Plassering
  • Krav til strekkoder ved merking med GS1-128
 • Sporingsalternativer
Denne saken ble publisert: 14. februar 2018
×
×
LUKK