104 Planlegge, forberede og tilrettelegge for produksjon

I denne delprosessen beskrives de krav, anbefalinger og retningslinjer STAND har, som kan være relevant ved planlegging og tilrettelegging for produksjon av et produkt som skal omsettes i varehandelen.

I tillegg til ferdigvaren inngår også råvarer og andre innsatsfaktorer som inngår i det ferdige produkt, samt emballasje, lastbærere/paller som brukes for transport og lagring av det ferdig produkt.

Områder som beskrives er:

  • Holdbarhetskrav og mulig bruk av dynamisk holdbarhet
  • Krav til paller som planlegges brukt ved palletering av produserte varer
  • Krav til emballasjen som planlegges brukt på produserte varer
  • Sporbarhetskrav på råvarer og innsatsfaktorer som planlegges brukt i produksjon
Denne saken ble publisert: 14. februar 2018
×
×
LUKK