103 Produksjon

Prosessen er en generisk beskrivelse av en produksjonsprosess, og kan variere i ulike produksjonsbedrifter. Rekkefølge på aktiviteter som er beskrevet kan også være forskjellig fra hvordan dette utføres i din virksomhet.

Produksjon omfatter følgende delprosesser:

 • Planlegge, forberede og tilrettelegge for produksjon
 • Gjennomføre produksjon
 • Palletering og innlagring
 • Logging av sporingsinformasjon

Områder som blir berørt og som omfattes av retningslinjer fra STAND er:

  • Vurdering av holdbarheten på råvarene som inngår i produksjon, og fastsettelse av total holdbarhet på ferdigvarer, type holdbarhet og vurdering av muligheten for dynamisk holdbarhet
  • Gyldige paller og krav til disse
  • Emballasjekrav, alle pakningsnivåer
  • Sporbarhetskrav på råvarer, innsatsfaktorer og ferdige varer
  • Krav til produktmerking på F-pak, D-pak og pall, innhold og plassering
  • Krav til bygging av pall
  • Bruk av mellomleggsplater
  • Bruk av plastring for sikring av pall gjennom verdikjeden
Denne saken ble publisert: 14. februar 2018
×
×
LUKK